TATA IPL 2024

CSK V GT

Shivam Dube

R.51 B.23  4s.2 6s.5

Rachin Ravindra 

R.46 B.20  4s.6 6s.3

Tushar Deshpande 

O.4 R.21 W.2 ER. 5.2

Sai sudarshan 

R.37 B.31  4s.3 6s.0

David Miller 

R.21 B.16  4s.3 6s.0

Rashid khan

O.4 R.49 W.2 ER. 12.2

KKR WON BY 63 RUNS