INDIAN WOMEN CRICKET TEAM

SMRITI MANDANA

HARMANPREET KAUR

JEMIMAH RODRIGUES

HARLEEN DEOL

SHAFALI VERMA

DEEPTI SHARMA

SHREYANKA PATIL

RENUKA SINGH

POOJA VASTRAKAR

RICHA GHOSH

TITAS SANDHU