TATA IPL 2024

Tata IPL KKR V SRH

Rusell

R.64 B.25  4s.3 6s.7

Salt (wk)

R.54 B.40  4s.3 6s.3

Harshit Rana

O.4 R.33 W.3 ER. 8.2

Klaasen (wk)

R.63 B.29  4s.0 6s.8

Abhikek Sharma 

R.32 B.19  4s.4 6s.2

T Natarajan 

O.4 R.32 W.3 ER. 8

KKR WON BY 4 RUNS